Informare

 

În cadrul ședinței de Adunare Generală a ENQA care a avut loc la Erevan între 17-18 octombrie 2019, au fost aleși noi vicepreședinți ai ENQA:

1) Cristina Ghițulică - ARACIS (RO)

2) Francois Pernot - HCERES (FR)

 
 

Anunț depunere candidaturi

pentru ocuparea locurilor disponibile

în Comisiile de experți permanenți (de specialitate) ale ARACIS

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 26.09.2019 s-a hotărât scoaterea la concurs a locurilor vacante din cadrul Comisiilor de Experți Permanenți (de Specialitate) ale ARACIS: C2 -Științe Umaniste și Teologie; C3 - Științe juridice; C5 - Științe administrative, ale Educației și Psihologie; C8 – Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație Fizică și Sport; C11 - Științe Inginerești 2.

Numărul de locuri și domeniile pentru care se organizează concursul de selectare sunt prezentate în Anexa 1, care face parte integrantă din acest anunț.

Concursul de derulează în concordanță cu „Procedura de selectare și numire a membrilor cadre didactice în comisiile de experți permanenți (de specialitate)” aprobată de Consiliul ARACIS în data de 19.10.2017.

Anunt si calendar pentru completarea comisiilor de specialitate ARACIS

Procedura de selectare și numire a membrilor cadre didactice în comisiile de experți permanenți (de specialitate)

Cerere de înscriere la concurs

Publicat astăzi 14.10.2019 ora 10:00
 

În atenția Instituțiilor de Învățământ Superior

 

Urmare a deciziei Consiliului ARACIS, pentru a facilita procesul de evaluare externă (AP, A, EV) a calității programelor de studii universitare de licență într-un mod transparent, unitar și comparabil, ARACIS prezintă într-o formă sintetică structura și conținutul unui Raport de autoevaluare, conform cu Ghidul si Anexele de mai jos:

Ghid întocmire Raport de autoevaluare - Actualizat in octombrie 2019

Publicat astăzi 11.10.2019

 
Dinamica evaluărilor externe efectuate de ARACIS

în perioada 2008-2018
Statistica evaluărilor ARACIS: 2008-2018

 
Punctul de vedere

al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior cu privire la Ordinul Ministrului Educației Naționale Nr. 3200/21.02.2019 privind Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță.

Punctul de vedere a fost aprobat în ședința Consiliului ARACIS din data de 28 februarie 2019.

Consiliul ARACIS


Punct de vedere (click)
 

 
În atenția experților evaluatori ARACIS

Conform deciziei BEX din data de 07/03/2019, pentru dosarele de autoevaluare a programelor universitare de licență (autorizare provizorie, acreditare, evaluare periodică) depuse la ARACIS după data de 1 Aprilie 2019, evaluarea se va realiza utilizând pachetele de documente care pot fi accesate la următoarele adrese:

1. Autorizare de funcționare provizorie

-Anexa 3 FV - Autorizare - Aprilie 2019

-Anexa 4 FV - Autorizare - Aprilie 2019

-Anexa 5 FV - Autorizare - Aprilie 2019

-Anexa 6 FV - Autorizare - Aprilie 2019

- Extras PV și Raport comisie de experți permanenți - Autorizare - Aprilie 2019

- Fișa de vizită - Autorizare - Aprilie 2019

- Raport consiliu - Autorizare - Aprilie 2019

- Raport sintetic comisie de vizită - Autorizare - Aprilie 2019

2. Acreditare/evaluare periodică

- Anexa 3 FV - Acreditare și evaluare periodică Licență - Aprilie 2019

- Anexa 4 FV - Acreditare și evaluare periodică Licență - Aprilie 2019

- Anexa 5 FV - Acreditare și evaluare periodică Licență - Aprilie 2019

- Anexa 6 FV - Acreditare și evaluare periodică Licență - Aprilie 2019 (nu se mai completează)

- Anexa 7 FV - Acreditare și evaluare periodică Licență - Aprilie 2019

Anexele de mai jos se vor aplica la evaluările externe începând cu 1 noiembrie 2019:

- Anexa 3 FV - Acreditare și evaluare periodică Licență - Octombrie 2019

- Anexa 4 FV - Acreditare și evaluare periodică Licență - Octombrie 2019

- Anexa 5 FV - Acreditare și evaluare periodică Licență - Octombrie 2019

- Anexa 7 FV - Acreditare și evaluare periodică Licență - Octombrie 2019

- Extras PV și Raport comisie experți permanenți - Acreditare și evaluare periodică Licență - Aprilie 2019

- Extras PV și Raport comisie experți permanenți - Acreditare și evaluare periodică Licență EUR ACE - Aprilie 2019

- Fișa de vizită - Acreditare și evaluare periodică Licență - Aprilie 2019

- Fișa de vizită - Acreditare și evaluare periodică Licență EUR-ACE - Aprilie 2019

- Raport Consiliu - Acreditare Licență - Aprilie 2019

- Raport Consiliu - Evaluare periodică Licență - Aprilie 2019

- Raport Consiliu - Evaluare periodică Licență EUR-ACE - Aprilie 2019

- Raport sintetic Comisie de vizită - Acreditare și evaluare periodică Licență - Aprilie 2019

3. Domenii de master

Anexa 1 FV - Domenii de master - Aprilie 2019

- Anexa 2 FV - Domenii de master - Aprilie 2019

- Anexa 3 FV - Domenii de master - Aprilie 2019

- Anexa 4 FV - Domenii de master - Aprilie 2019

- Anexa 5 FV - Domenii de master - Aprilie 2019

- Extras PV si Raport comisie de experti permanenti - Domenii de master - Aprilie 2019

- Fisa de vizita - Domenii de master - Aprilie 2019

- Raport comisie de vizita - Domenii de master - Aprilie 2019

 

În atenția Instituțiilor de Învățământ Superior

Conform Ordinului Ministrului Educației Naționale Nr. 5403/1.11.2018, publicat în Monitorul Oficial Nr. 962/14.11.2018, se elaborează și se publică de către ARACIS, Ghidul și Fișa vizitei privind evaluarea externă a studiilor universitare de doctorat aprobate în Consiliul ARACIS din 20.12.2018.

Ghidul de evaluare externă a studiilor doctorale

Fișa de vizită pentru evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat

Recomandări privind analiza indicatorilor - domenii de doctorat

Recomandări privind analiza indicatorilor - școli doctorale

Raport sintetic - domeniu doctorat

Raport de evaluare externă - școli doctorale

Raport general evaluare externă

 

În atenția Instituțiilor de Învățământ Superior

Procedura de evaluare a programelor de studii universitare de licență și a domeniilor de studii universitare de master pentru dosarele de autoevaluare depuse de instituțiile de învățământ superior după data de 01.06.2018 este cuprinsă in Decizia nr.31/11.10.2018

 

 

 

 

Cu ocazia celei de a 9-a Adunări Generale a European Association for Quality Assurance in Higher Education, care a avut loc în 18-19 Octombrie 2018 la Astana Kazakstan doamna profesor Cristina Ghițulică, vicepreședinte ARACIS, a fost aleasă în ENQA Board. Asociația ENQA reunește 52 membri cu drepturi depline și 51 afiliați.

 

Rezultatul evaluării externe a ARACIS de către ENQA

În urma evaluării externe coordonată de ENQA, efectuată în anul 2018, Board-ul ENQA a reconfirmat, la 13.09.2018,  calitatea ARACIS de agenție membră a ENQA pentru următorii cinci ani, începând cu data sus-menționată.

Scrisoare Board ENQA

Agency for Quality Assurance in Higher Education (ARACIS)

Bdul Marasti nr.59, sector 1 (in cadrul USAMV Bucuresti - Facultatea de imbunatatiri funciare)

011464 Bucharest Romania

Bern, 1 October 2018

Subject: Reconfirmation of membership of ARACIS in ENQA

Dear Mr. Damian,

I am pleased to inform you that, at its meeting of 13 September 2018, the Board of ENQA agreed to reconfirm the ARACIS membership of ENQA for five years from that date. The Board concluded that ARACIS is in compliance with the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015) and thus fulfils the membership criteria according to article 6, paragraph 1 of ENQA‘s rules of procedure.

Overall, the Board commends the efforts ARACIS has made since the last review to further enhance its quality assurance activities.

The Board would like to provide an articulation regarding standard 3.6 Internal quality assurance and professional conduct, where its opinion differs from that of the panel:

ESG 3.6 Internal quality assurance and professional conduct

The review panel notes that “ARACIS should provide searchable digital copies of evaluation reports to the members of its Permanent Specialty Commissions and other committees in advance of meetings where such reports are discussed”. While the recommendation of the review panel under this standard remains justified and relevant, the Board is of the opinion that the panel’s judgement of the standard 3.6 as substantially compliant was overly strict as the requirements of the standard are met. Therefore, in the opinion of the Board, the standard

3.6 can be considered as fully compliant.

Furthermore, the Board emphasises the need to give more attention to ESG standards 3.4 and

2.6. Concerning ESG 3.4 Thematic analysis, the Board calls for ARACIS to continue with the good practice of regular publishing of reports that describe and analyse the general findings of their external quality assurance activities, such as the annual synthetic reports on the quality and quality assurance in Romanian higher education.


The Board would also like ARACIS to take specific note of the panel’s recommendation in relation to standard 2.6 Reporting, where ARACIS, as noted by the panel, “should ensure that they deliver improved performance, storage, organisation and presentation of data, including via the new ARACIS website, and that all its reports can be indexed by internet search engines”.

The Board would like to receive a follow-up report within two years of its decision, i.e. by September 2020.

The Board also encourages ARACIS to take advantage of the voluntary progress visit – a new enhancement-led feature in the review process. The visit would take place in about two years’ time from this decision. The ENQA Secretariat will be in touch with you in about a year’s time to discuss this possibility. The costs of this visit have already been included as part of the review fee and are non-refundable except for the travel costs of the experts. More information about the progress visit can be found in the Guidelines for ENQA Agency Reviews. If you have any further queries, please do not hesitate to contact the ENQA Secretariat.

Please accept my congratulations for the re-confirmation of membership of ARACIS. Yours sincerely,

Christoph Grolimund President

 

 

 

 

 

 

Annex: Areas for development

 

 

Detalii pot fi găsite mai jos:

Scrisoare Board ENQA – rezultat evaluare (13.09.2018)

Raport ENQA de evaluare a ARACIS (2018)

https://enqa.eu/index.php/reviews/review-reports-and-decisions/
În atenția Instituțiilor de Învățământ Superior-

31.01.2018

Instituțiile de învățământ superior pot declanșa procedura de evaluare externă periodică a domeniilor universitare de masterat prin depunerea unei Cereri conform modelului atașat.

Se va întocmi câte o cerere pentru fiecare domeniu de masterat pentru care instituția de învățământ superior solicită evaluarea, cu menționarea programelor de studii de masterat care vor fi menținute în structura domeniului respectiv de masterat.

Pentru întocmirea dosarelor de autoevaluare în vederea evaluării externe periodice a domeniilor universitare de masterat instituțiilor vor avea în vedere prevederile din documentele atașate:

Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor universitare de masterat

Fișele de evaluare în vederea evaluării externe periodice a domeniilor universitare de masterat

Bune practici pentru intocmirea dosarului de autoevaluare in vederea evaluarii periodice a domeniilor de masterat

 
Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 58/30.08.2018

 

Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 58/30.08.2018 privind aplicarea de sancțiuni ca urmare a abaterilor de la etică constatate

Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 54/22.04.2019 privind aprobarea componenței Comisiei de Etică a ARACIS

 

Publicat astăzi 31.08.2018

 

Noul Președinte CEENQA este prof. dr. ing. Cristina Ghițulică

Cu ocazia Adunării Generale a asociației transnaționale Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education (CEENQA), care a avut loc la Tirana in 12 Mai 2018, doamna prof. dr. ing. Cristina-Daniela Ghițulică, vicepreședinte al ARACIS, a fost aleasă Președinte al CEENQA pentru un mandat de doi ani. Asociația reunește 30 de agenții cu activitate în domeniul asigurării calității din 21 de țări.

 

 

 

În atenția Instituțiilor de Învățământ Superior

 

Având în vedere prevederile Ordinul Nr. 3475 din 17 martie 2017 publicat în MO 204/24.03.2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS), cu modificările și completările ulterioare, la depunerea dosarelor de autoevaluare ale programelor de studii universitare în vederea evaluării externe de către ARACIS se vor prezenta copii ale documentelor de validare a calificării sau a înscrierii în RNCIS eliberate de ANC.

Ordinul nr. 3475/2017

Ordinul nr. 5686/2017

OMEN 3194/2018 privind modificarea RNCIS

 

BEX al Consiliului ARACIS

Publicat  astăzi 13.02.2018

 

 

Informare

Platforma pfe.aracis.ro se redeschide pentru selectarea de noi membri în Registrul Național al Evaluatorilor – ARACIS.

Platforma poate fi accesată la adresa web:

pfe.aracis.ro

Înainte de a aplica la poziția de membru în RNE ARACIS, vă rugăm să consultați prevederile:

- Hotărârii Consiliului ARACIS nr. 44/18.09.2014;

- Metodologiei privind înscrierea candidaților în vederea dobândirii calității de expert evaluator ARACIS, alcătuirea și actualizarea Registrului Național al Evaluatorilor ARACIS

- din răspunsurile la întrebările frecvente privind funcționarea platformei publicate la adresa web: http://pfe.aracis.ro/cms/

Publicat astăzi 22.01.2018

 
Actualizare Proceduri

Urmare a deciziei Consiliului ARACIS din 30 Mai 2017 Procedurile privind acreditarea/evaluarea periodică a domeniilor de studii universitare de master, au fost actualizate pentru a permite:

a) modificarea capacității de școlarizare a unor programe de studii universitare de master încadrate în domenii de master acreditate (în culoare galbenă);

b) dezvoltarea unor programe de studii universitare de master cu predare în mai multe limbi străine de circulație internațională (în culoare cyan).

 

Informare

În atenția instituțiilor de învățământ superior:

În conformitate cu Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 49/29.09.2016, vă informăm că s-a aprobat calendarul organizării și derulării misiunii de evaluare instituțională externă. Procedura este publicată mai jos în vederea implementării de către instituțiile de învățământ superior:

Calendar - evaluare instituțională externă

 

Informare

În atenția instituțiilor de învățământ superior

Solicitările privind evaluarea externă a calității instituțiilor de învățământ superior și a programelor de studii universitare din structura acestora se transmit Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) în mod oficial, astfel:

- Direct la Registratura ARACIS;

- La numărul de fax 0213127135;

- Pe adresa de e-mail office@aracis.ro;

- Pe adresa Bd. Mărăști nr. 59, sector 1 (în cadrul USAMV București - Facultatea de Îmbunătățiri Funciare) pentru Registratura ARACIS.

Pentru a nu mai exista sincope în procesul de evaluare, avem rugămintea să nu mai transmiteți astfel de solicitări către alte persoane din aparatul tehnic ARACIS.

 
Informare

În conformitate cu Decizia nr. 11/02.06.2016 a Biroului Executiv al Consiliului ARACIS, vă informăm că Agenția își rezervă dreptul ca, în situația în care există litigii pe rolul instanțelor judecătorești cu o instituție de învățământ superior, să suspende misiunile de evaluare aflate în derulare cu instituția de învățământ superior respectivă și să nu încheie contracte cu aceasta, până la rămânerea definitivă și irevocabilă a soluțiilor date în judecarea cauzelor.
Informare

In conformitate cu hotararea Biroului Executiv al Consiliului din data de 25.06.2007, s-a stabilit ca ARACIS poarta corespondenta cu toate universitatile numai sub semnatura conducerii acestora, nu cu facultati, comisii, decani etc.

Informare

În urma modificărilor aduse procedurilor ARACIS de unele prevederi ale Legii educației naționale nr. 1/2011 referitoare la evaluarea domeniilor de studii universitare de master, pe pagina de web: www.aracis.ro/proceduri poate fi consultat "Raportul privind modificări substanțiale (Substantive Changes Report)” , cu caracter preliminar, transmis către Registrul European al Agențiilor de Asigurare a Calității (EQAR)

 

Informare

Vă informăm că traducerea standardelor ESG este publicată spre consultare mai jos:

Copertă ESG

Standarde și linii directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG)

 Informare

În urma unor solicitări venite la ARACIS din partea instituțiilor de învățământ superior, în special după intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011 (Legea educației naționale), Consiliul agenției înștiințează instituțiile de învățământ superior că nu are baza legală pentru a putea propune MECTS creșterea cifrei de școlarizare pentru programele de studii universitare de licență și masterat decât după realizarea unei noi evaluări externe, conform legislației în vigoare în domeniul asigurării calității.

Vă mulţumim pentru sprijinul şi înţelegerea pe care o acordaţi bunei organizări şi desfăşurări a activităţii de evaluare a instituţiei pe care o conduceţi.

Consiliul ARACIS


 Informare

În ședința din 28.06.2012, Consiliul ARACIS a analizat o serie de aspecte ale curriculei unui program universitar de studii (Licență) și face următoarele precizări.

Consiliul ARACIS


 


 Informare

Biroul Executiv al Consiliul ARACIS a aprobat tarifele pentru evaluarea unor programe de studii universitare în următoarele situații: vizită schimbare calificativ, mărire capacitate de școlarizare și evaluarea unui program într-o limbă străină (dacă programul de studii este acreditat în limba română).

Biroul Executiv al Consiliului ARACIS


 


Calendar

« April - 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28
29 30  
Monday, 22. April 2019


ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE