Anunț depunere candidaturi pentru ocuparea locurilor disponibile în Comisiile de experți permanenți (de specialitate) ale ARACIS

 

În şedinţa Consiliului ARACIS din data de 31.10.2018 s-a hotărât scoaterea la concurs a locurilor vacante din cadrul Comisiilor de Experţi Permanenţi (de Specialitate) ale ARACIS: C1-Ştiinţe exacte şi ştiinţe ale naturii; C2-Ştiinţe umaniste şi teologie; C3-Ştiinţe juridice; C8-Arte, Arhitectură, Urbanism, Educaţie fizică şi Sport, C9 - Ştiinţe agricole, silvice şi medicină veterinară; C1O-Ştiinţe inginereşti (I); C11-Ştiinţe inginereşti (li); C12-Ştiinţe medicale. Pentru a asigura prezenţa în comisii a unor specialişti care ofere expertiză pe domeniile care aparţin acestora, în Anexa 1 sunt prezentate atât numărul de locuri, cât şi domeniile pentru care se organizează selecţia.

Anunț depunere candidaturi

Anunț în atenția candidaților (publicat în 03.12.2018)

Lista candidaților înscriși în etapa a II-a de selecție pentru ocuparea locurilor disponibile în comisiile de specialitate ale ARACIS declarați eligibili (publicat în 13.12.2018, ora 14.20)

Lista candidaților înscriși în etapa a II-a de selecție pentru ocuparea locurilor disponibile în comisiile de specialitate ale ARACIS declarați neeligibili (publicat în 13.12.2018, ora 14.20)

Planificarea interviurilor (publicat în 13.12.2018, ora 15.40)

 

Publicat astăzi 15.11.2018

 

În atenția Instituțiilor de Învățământ Superior

Procedura de evaluare a programelor de studii universitare de licență și a domeniilor de studii universitare de master pentru dosarele de autoevaluare depuse de instituțiile de învățământ superior după data de 01.06.2018 este cuprinsă in Decizia nr.31/11.10.2018

 

Selecția reprezentanților studenților în

Comisiile permanente de specialitate

Anunț depunere candidaturi pentru selecția reprezentanților studenților în Comisiile permanente de specialitate ale ARACIS

Procedura de selectare și numire a studenților membri în Comisiile permanente de specialitate ale ARACIS

Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 93 din 29.11.2018 privind validarea studenților propuși pentru a fi membri în Comisiile permanente de specialitate ale ARACIS (publicat în 06.12.2018)

 

Publicat astăzi 01.11.2018 ora 9:00

 

În atenția experților evaluatori - conducători de doctorat

Așa cum am menționat in anuntul anterior, ARACIS doreste sa realizeze un registru de evaluatori care să cuprindă profesorii care pot participa in evaluarea scolilor doctorale. Pentru constituirea acestui registru este necesar să obținem dovada calității de conducător de doctorat care este afiliat unei școli doctorale. În acest sens, vă rugăm să încarcați o adeverință la link-ul de mai jos care să ateste faptul că sunteți angajat al unei Instituții Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) și sunteți afiliat unei Școli Doctorale :

https://cloudaracis.rms-it.ro/index.php/s/P9WBU6F5QEt6b5x

Adeverința, pentru a putea fi luată în considerare, trebuie să respecte următoarele cerințe :

  • Trebuie să fie emisă după data de 1 octombrie 2018
  • Trebuie să menționeze denumirea IOSUD-ului și al Școlii Doctorale de care aparțineți
  • Trebuie să fie semnată de directorul Școlii Doctorale unde sunteți afiliat și de către rectorul Universității de care aparțineți
  • Trebuie să menționeze domeniul de studii universitare de doctorat conform prevederilor HG 692/2018 pe care il puteți accesa la urmatoarea adresa web :

http://www.aracis.ro/cadrul-legislativ/iii-specializari-autorizateacreditate/

Denumirea fisierului pdf trebuie să fie in formatul ”Număr curent – Nume și prenume evaluator” preluat din fișierul Excel care conține Proiectul (Draft) de Registru National al Evaluatorilor - Conducători de doctorat.

Proiectul (Draft) de Registru National al Evaluatorilor - Conducători de doctorat

De exemplu, pentru doamna prof. univ. dr. Costea Carmen-Eugenia denumirea fișierului va fi 2 Costea Carmen-Eugenia. Vă rugăm să menționați numai numele și prenumele dvs în cazul în care nu vă regăsiți în lista din fisierul Excel.

  • Conducătorul de doctorat trebuie să fie expert evaluator ARACIS (membru în Registrul Național al Evaluatorilor) și afiliat unei Școli doctorale.

Termenul limită de încărcare a adeverințelor este de 30 noiembrie 2018.

În speranța unei bune colaborări, vă mulțumim.

Afișat astăzi 30/10/2018

 

Doamna Prof. dr. ing. Cristina Ghițulică - membră în ENQA Board

 

Cu ocazia celei de a 9-a Adunări Generale a European Association for Quality Assurance in Higher Education, care a avut loc în 18-19 Octombrie 2018 la Astana Kazakstan doamna profesor Cristina Ghițulică, vicepreședinte ARACIS, a fost aleasă în ENQA Board. Asociația ENQA reunește 52 membri cu drepturi depline și 51 afiliați.

 

Rezultatul evaluării externe a ARACIS de către ENQA

În urma evaluării externe coordonată de ENQA, efectuată în anul 2018, Board-ul ENQA a reconfirmat, la 13.09.2018,  calitatea ARACIS de agenție membră a ENQA pentru următorii cinci ani, începând cu data sus-menționată.

Scrisoare Board ENQA

Agency for Quality Assurance in Higher Education (ARACIS)

Bdul Marasti nr.59, sector 1 (in cadrul USAMV Bucuresti - Facultatea de imbunatatiri funciare)

011464 Bucharest Romania

Bern, 1 October 2018

Subject: Reconfirmation of membership of ARACIS in ENQA

Dear Mr. Damian,

I am pleased to inform you that, at its meeting of 13 September 2018, the Board of ENQA agreed to reconfirm the ARACIS membership of ENQA for five years from that date. The Board concluded that ARACIS is in compliance with the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015) and thus fulfils the membership criteria according to article 6, paragraph 1 of ENQA‘s rules of procedure.

Overall, the Board commends the efforts ARACIS has made since the last review to further enhance its quality assurance activities.

The Board would like to provide an articulation regarding standard 3.6 Internal quality assurance and professional conduct, where its opinion differs from that of the panel:

ESG 3.6 Internal quality assurance and professional conduct

The review panel notes that “ARACIS should provide searchable digital copies of evaluation reports to the members of its Permanent Specialty Commissions and other committees in advance of meetings where such reports are discussed”. While the recommendation of the review panel under this standard remains justified and relevant, the Board is of the opinion that the panel’s judgement of the standard 3.6 as substantially compliant was overly strict as the requirements of the standard are met. Therefore, in the opinion of the Board, the standard

3.6 can be considered as fully compliant.

Furthermore, the Board emphasises the need to give more attention to ESG standards 3.4 and

2.6. Concerning ESG 3.4 Thematic analysis, the Board calls for ARACIS to continue with the good practice of regular publishing of reports that describe and analyse the general findings of their external quality assurance activities, such as the annual synthetic reports on the quality and quality assurance in Romanian higher education.


The Board would also like ARACIS to take specific note of the panel’s recommendation in relation to standard 2.6 Reporting, where ARACIS, as noted by the panel, “should ensure that they deliver improved performance, storage, organisation and presentation of data, including via the new ARACIS website, and that all its reports can be indexed by internet search engines”.

The Board would like to receive a follow-up report within two years of its decision, i.e. by September 2020.

The Board also encourages ARACIS to take advantage of the voluntary progress visit – a new enhancement-led feature in the review process. The visit would take place in about two years’ time from this decision. The ENQA Secretariat will be in touch with you in about a year’s time to discuss this possibility. The costs of this visit have already been included as part of the review fee and are non-refundable except for the travel costs of the experts. More information about the progress visit can be found in the Guidelines for ENQA Agency Reviews. If you have any further queries, please do not hesitate to contact the ENQA Secretariat.

Please accept my congratulations for the re-confirmation of membership of ARACIS. Yours sincerely,

Christoph Grolimund President

 

 

 

 

 

 

Annex: Areas for development

 

 

Detalii pot fi găsite mai jos:

Scrisoare Board ENQA – rezultat evaluare (13.09.2018)

Raport ENQA de evaluare a ARACIS (2018)

https://enqa.eu/index.php/reviews/review-reports-and-decisions/
În atenția Instituțiilor de Învățământ Superior-

31.01.2018

Instituțiile de învățământ superior pot declanșa procedura de evaluare externă periodică a domeniilor universitare de masterat prin depunerea unei Cereri conform modelului atașat.

Se va întocmi câte o cerere pentru fiecare domeniu de masterat pentru care instituția de învățământ superior solicită evaluarea, cu menționarea programelor de studii de masterat care vor fi menținute în structura domeniului respectiv de masterat.

Pentru întocmirea dosarelor de autoevaluare în vederea evaluării externe periodice a domeniilor universitare de masterat instituțiilor vor avea în vedere prevederile din documentele atașate:

Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor universitare de masterat

Fișele de evaluare în vederea evaluării externe periodice a domeniilor universitare de masterat

Bune practici pentru intocmirea dosarului de autoevaluare in vederea evaluarii periodice a domeniilor de masterat

Structura raportului de autoevaluare pentru acreditarea/evaluarea periodică a domeniilor/programelor de studii universitare de masterat

 
Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 58/30.08.2018

 

Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 58/30.08.2018 privind aplicarea de sancțiuni ca urmare a abaterilor de la etică constatate

Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 1/25.01.2018 privind aprobarea componenței Comisiei de Etică a ARACIS

 

Publicat astăzi 31.08.2018

 

Noul Președinte CEENQA este prof. dr. ing. Cristina Ghițulică

Cu ocazia Adunării Generale a asociației transnaționale Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education (CEENQA), care a avut loc la Tirana in 12 Mai 2018, doamna prof. dr. ing. Cristina-Daniela Ghițulică, vicepreședinte al ARACIS, a fost aleasă Președinte al CEENQA pentru un mandat de doi ani. Asociația reunește 30 de agenții cu activitate în domeniul asigurării calității din 21 de țări.

 

 

 

În atenția Instituțiilor de Învățământ Superior

 

Având în vedere prevederile Ordinul Nr. 3475 din 17 martie 2017 publicat în MO 204/24.03.2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS), cu modificările și completările ulterioare, la depunerea dosarelor de autoevaluare ale programelor de studii universitare în vederea evaluării externe de către ARACIS se vor prezenta copii ale documentelor de validare a calificării sau a înscrierii în RNCIS eliberate de ANC.

Ordinul nr. 3475/2017

Ordinul nr. 5686/2017

OMEN 3194/2018 privind modificarea RNCIS

 

BEX al Consiliului ARACIS

Publicat  astăzi 13.02.2018

 

 

Informare

Platforma pfe.aracis.ro se redeschide pentru selectarea de noi membri în Registrul Național al Evaluatorilor – ARACIS.

Platforma poate fi accesată la adresa web:

pfe.aracis.ro

Înainte de a aplica la poziția de membru în RNE ARACIS, vă rugăm să consultați prevederile:

- Hotărârii Consiliului ARACIS nr. 44/18.09.2014;

- Metodologiei privind înscrierea candidaților în vederea dobândirii calității de expert evaluator ARACIS, alcătuirea și actualizarea Registrului Național al Evaluatorilor ARACIS

- din răspunsurile la întrebările frecvente privind funcționarea platformei publicate la adresa web: http://pfe.aracis.ro/cms/

Publicat astăzi 22.01.2018

 
Actualizare Proceduri

Urmare a deciziei Consiliului ARACIS din 30 Mai 2017 Procedurile privind acreditarea/evaluarea periodică a domeniilor de studii universitare de master, au fost actualizate pentru a permite:

a) modificarea capacității de școlarizare a unor programe de studii universitare de master încadrate în domenii de master acreditate (în culoare galbenă);

b) dezvoltarea unor programe de studii universitare de master cu predare în mai multe limbi străine de circulație internațională (în culoare cyan).

 

Informare

În atenția instituțiilor de învățământ superior:

În conformitate cu Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 49/29.09.2016, vă informăm că s-a aprobat calendarul organizării și derulării misiunii de evaluare instituțională externă. Procedura este publicată mai jos în vederea implementării de către instituțiile de învățământ superior:

Calendar - evaluare instituțională externă

 

Informare

În atenția instituțiilor de învățământ superior

Solicitările privind evaluarea externă a calității instituțiilor de învățământ superior și a programelor de studii universitare din structura acestora se transmit Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) în mod oficial, astfel:

- Direct la Registratura ARACIS;

- La numărul de fax 0213127135;

- Pe adresa de e-mail office@aracis.ro;

- Pe adresa Bd. Mărăști nr. 59, sector 1 (în cadrul USAMV București - Facultatea de Îmbunătățiri Funciare) pentru Registratura ARACIS.

Pentru a nu mai exista sincope în procesul de evaluare, avem rugămintea să nu mai transmiteți astfel de solicitări către alte persoane din aparatul tehnic ARACIS.

 
Informare

În conformitate cu Decizia nr. 11/02.06.2016 a Biroului Executiv al Consiliului ARACIS, vă informăm că Agenția își rezervă dreptul ca, în situația în care există litigii pe rolul instanțelor judecătorești cu o instituție de învățământ superior, să suspende misiunile de evaluare aflate în derulare cu instituția de învățământ superior respectivă și să nu încheie contracte cu aceasta, până la rămânerea definitivă și irevocabilă a soluțiilor date în judecarea cauzelor.

 

 

Informare

În urma modificărilor aduse procedurilor ARACIS de unele prevederi ale Legii educației naționale nr. 1/2011 referitoare la evaluarea domeniilor de studii universitare de master, pe pagina de web: www.aracis.ro/proceduri poate fi consultat "Raportul privind modificări substanțiale (Substantive Changes Report)” , cu caracter preliminar, transmis către Registrul European al Agențiilor de Asigurare a Calității (EQAR)

 

Informare

Vă informăm că traducerea standardelor ESG este publicată spre consultare mai jos:

Copertă ESG

Standarde și linii directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG)

 Informare

În urma unor solicitări venite la ARACIS din partea instituțiilor de învățământ superior, în special după intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011 (Legea educației naționale), Consiliul agenției înștiințează instituțiile de învățământ superior că nu are baza legală pentru a putea propune MECTS creșterea cifrei de școlarizare pentru programele de studii universitare de licență și masterat decât după realizarea unei noi evaluări externe, conform legislației în vigoare în domeniul asigurării calității.

Vă mulţumim pentru sprijinul şi înţelegerea pe care o acordaţi bunei organizări şi desfăşurări a activităţii de evaluare a instituţiei pe care o conduceţi.

Consiliul ARACIS


 Informare

În ședința din 28.06.2012, Consiliul ARACIS a analizat o serie de aspecte ale curriculei unui program universitar de studii (Licență) și face următoarele precizări.

Consiliul ARACIS


 


 Informare

Biroul Executiv al Consiliul ARACIS a aprobat tarifele pentru evaluarea unor programe de studii universitare în următoarele situații: vizită schimbare calificativ, mărire capacitate de școlarizare și evaluarea unui program într-o limbă străină (dacă programul de studii este acreditat în limba română).

Biroul Executiv al Consiliului ARACIS


 


Calendar

« January - 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  


ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE