Comisiile de specialitate

În baza HG nr. 1418/2006, Consiliul ARACIS stabilește comisii de specialitate, ce funcționează și își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de desfăşurare a activităţii comisiilor de experţi permanenţi ale ARACIS aprobat de Consiliu.

În şedinţa Consiliului ARACIS din 13.01.2014 a fost aprobată Procedura de selectare şi numire a noilor membrii ai Comisiilor de experti permanenţi.

În ședința Consiliului ARACIS din 26.11.2015 a fost aprobată Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 70 privind modul în care se adoptă deciziile în cadrul Comisiilor de experți permanenți de specialitate ale ARACIS.

Vizualizare comisii de specialitate ARACIS

Vizualizare centralizator studenți care au calitatea de membri în comisiile permanente ale ARACIS

 

Nota: Membrii comisiilor care dețin funcții de demnitate publică sunt suspendați din activitatea de evaluare academică, pe perioada mandatului.ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE