Comisiile de specialitate

În baza HG nr. 1418/2006, Consiliul ARACIS stabilește comisii de specialitate, ce funcționează și își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de desfăşurare a activităţii comisiilor de experţi permanenţi ale ARACIS aprobat de Consiliu.

În şedinţa Consiliului ARACIS din 13.01.2014 a fost aprobată Procedura de selectare şi numire a noilor membrii ai Comisiilor de experti permanenţi.

În ședința Consiliului ARACIS din 26.11.2015 a fost aprobată Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 70 privind modul în care se adoptă deciziile în cadrul Comisiilor de experți permanenți de specialitate ale ARACIS.

Vizualizare comisii de specialitate ARACIS

Nota: Membrii comisiilor care dețin funcții de demnitate publică sunt suspendați din activitatea de evaluare academică, pe perioada mandatului.ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE