Aparatul Tehnic

Organigrama Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 2 din 17.01.2014

Directia Relatii Internationale, Proiecte si Cooperare - Prof. univ. dr. ing. Radu-Mircea Damian, Director - Tel: 021 206 7616

CV Prof. Radu-Mircea Damian

Serviciu relaţii internaţionale, implementare proiecte, comunicare şi organizare evenimente – Adina Nică, Adriana Popoiu - Tel: +4021 2067 632

Serviciul experți și inspectori de specialitate – Acreditare și Asigurarea calității  - Tel: +4021 2067 611

Compartiment juridic – Emilia MIRCEA - Tel: +4021 2067 626

Compartiment resurse umane – Marinela LOLEA - Tel: +4021 2067 623

Birou relații publice, registratură, arhivă, secretariat:

  • Secretariat – Mihaela IVAN - Tel: +4021 2067 602, +4021 2067 600
  • Registratură - Tel: +4021 2067 606, +4021 2067 607

Director economic – Ion TĂNASE - Tel: +4021 2067 603

Serviciul financiar – contabilitate – Adriana COSOVANU - Tel: +4021 2067 614

Compartiment tehnologia informației – Călin DORDIA - Tel: +4021 2067 602

Birou administrativ – Dana DRAGNEA - Tel: +4021 2067 615

 ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE