Aparatul Tehnic

Directia Relatii Internationale, Proiecte si Cooperare - Prof. univ. dr. ing. Radu-Mircea DAMIAN, Director - Tel: 021 206 7616

CV Prof. Radu-Mircea Damian

Compartiment Relații internaționale, Implementare Proiecte, Comunicare şi Organizare Evenimente – Adina NICĂ, Adriana POPOIU - Tel: +4021 2067 632

Direcția Asigurarea Calității - Serviciul Experți și Inspectori de specialitate – Acreditare și Asigurarea calității - Studii universitare - Carmen MIRIAN - Tel: +4021 2067 621

Birou Juridic si de Asigurare Internă a Calității – Șef Birou Emilia Georgiana MIRCEA - Tel: +4021 2067 626

Direcția Organizare, Resurse Umane și Achiziții publice – Director Marinela LOLEA - Tel: +4021 2067 623

Serviciul Relații Publice, Registratură, Arhivă, Secretariat:

  • Șef Serviciu Doina STANCIU - Tel: +4021 2067 620
  • Secretariat – Daniela PĂCURARU - Tel: +4021 2067 602, +4021 2067 600
  • Registratură Gabriela CRIVEANU - Tel: +4021 2067 607

Director economic – Ion TĂNASE - Tel: +4021 2067 603

Serviciul financiar – contabilitate – Adriana COSOVANU - Tel: +4021 2067 614

Compartiment tehnologia informației – Lucian Cristian ENI - Tel: +4021 2067 627

Călin DORDIA - Tel: +4021 2067 602

Birou administrativ – Șef Birou Dana DRAGNEA - Tel: +4021 2067 615

 ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE