Regulamentul de organizare și funcționare ARACIS - Organigrama ARACIS


Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 33/26.05.2016 privind modificarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

Hotărârea Consiliului nr. 33 aprobare ROF

Regulament de organizare și funcționare ARACIS

Hotărârea Consiliului nr. 38 aprobare Organigramă

Organigramă ARACISENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE