Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

 

 

 

Resurse umane - anunțuri de concurs

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învătământul Superior – ARACIS anunță scoaterea la concurs a 3 (trei) posturi contractuale de execuție, temporar vacante, pe perioada determinată de implementare a proiectului „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate QAFIN”, cod SIPOCA 16 :

 

  • Coordonator raportare comunicare partener (expert, grad IA)
  • Expert management contracte (PJ) și achiziții publice partener (expert, grad IA)
  • Coordonator monitorizare, evaluare și raportare partener (expert, grad IA)

Anunț concurs

Cerere Concurs

 

 

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

- site-ul web al Programului Operațional Capacitate Administrativă: www.fonduriadministratie.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

 

 

 ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE