Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

23.10.2019 Comunicat de presă

Comunicat de presă proiect QAFIN - Prima conferință regională de consultare publică a „Metodologiei și Ghidurilor privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România”

În data de 25 octombrie 2019,...


14.01.2019 Newsletter “Central and Eastern Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education” – CEENQA Decembrie 2018

În Newsletter-ul "Central and Eastern Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education" - CEENQA din luna decembrie 2018 a apărut articolul cu titlul "Student satisfaction survey in Romania - questionnaire proposed...


31.07.2018 Consultare publică online privind Metodologia pentru clasificarea universităților și ierarhizarea programelor de studii Iulie 2018

Ministerul Educației Naționale (MEN), în parteneriat cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), lansează în consultare publică online proiectul de Metodologie pentru clasificarea universităților...


30.07.2018 Newsletter “Central and Eastern Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education” – CEENQA Iulie 2018

În Newsletter-ul “Central and Eastern Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education” – CEENQA din luna iulie 2018 a apărut articolul cu titlul ”ARACIS is actively implementing the project improving public policies in...


15.06.2018 Consultări publice ale instituțiilor de învățământ superior cu privire la Metodologia de clasificare a universităților și ierarhizare a programelor de studii 11 – 15 iunie 2018

În perioada 11 – 15 iunie 2018, Banca Mondială a organizat cinci sesiuni de consultare publică a instituțiilor de învățământ superior cu privire la Metodologia de clasificare a universităților și ierarhizare a programelor de...


08.05.2018 Prezentarea rezultatelor proiectului QAFIN în cadrul lucrărilor Consiliului Național al Rectorilor, Oradea 01 – 03 mai 2018

Dată fiind importanța rezultatelor proiectului QAFIN pentru comunitatea academică, reprezentanții Ministerului Educației Naționale (MEN), ai Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și experții...


30.04.2018 Programul Național de Reformă 2018 Aprilie 2018

Echipa ARACIS are plăcerea să anunțe că informații cu privire la proiectul QAFIN se regăsesc în Programul Național de Reformă 2018 (PNR 2018) – Capitolul Obiective naționale Europa 2020 (pagina 66) care este publicat pe pagina...


15.12.2017 Reforme naționale în domeniul învățământului superior 2017 – Proiect QAFIN 2017

Date fiind scopul, obiectivele propuse, precum și rezultatele așteptate, proiectul QAFIN este menționat, alături de alte proiecte, de Comisia Europeană, pe pagina web a acesteia, printre proiectele care contribuie la reforma...


26.09.2017 Newsletter ”European Association for Quality Assurance in Higher Education” – ENQA Septembrie 2017

În Newsletter-ul ”European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)” din luna septembrie 2017, a apărut articolul cu titlul ”ARACIS works to improve public policies and to enhance the quality of...
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE