30.04.2018 13:32

Programul Național de Reformă 2018 Aprilie 2018

 

Echipa ARACIS are plăcerea să anunțe că informații cu privire la proiectul QAFIN se regăsesc în Programul Național de Reformă 2018 (PNR 2018) – Capitolul Obiective naționale Europa 2020 (pagina 66) care este publicat pe pagina web a Comisiei Europene.

În conformitate cu prevederile PNR 2018, ”Programul Național de Reformă (PNR) constituie o platformă-cadru pentru definirea priorităților de dezvoltare care ghidează evoluția României până în anul 2020, în vederea atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020, dar și pentru definirea acelor reforme care să răspundă provocărilor cu care se confruntă România”.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-national-reform-programme-romania-ro.pdf
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE