31.07.2018 12:59

Consultare publică online privind Metodologia pentru clasificarea universităților și ierarhizarea programelor de studii Iulie 2018

 

Ministerul Educației Naționale (MEN), în parteneriat cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), lansează în consultare publică online proiectul de Metodologie pentru clasificarea universităților și ierarhizarea programelor de studii.

Proiectul de Metodologie a fost elaborat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale, în cadrul proiectului “Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate - QAFIN”.

Mai multe detalii despre consultarea publică online se pot regăsi la următoarea adresă http://proiecte.pmu.ro
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE