Participarea ARACIS la proiectul internațional

Adoptarea unei abordări reflexive a egalității de gen pentru transformarea instituțională – TARGET

 

Tip proiect: proiect finanțat prin Programul Orizont 2020

Nr. acord: 741672

Perioada de implementare: 48 de luni (1 mai 2017 - 30 aprilie 2021)

Proiectul TARGET este coordonat de Institutul de Studii Avansate din Austria, ARACIS fiind partener.

Parteneri: Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (România), Fundaţia de Promovare a Cercetării (Cipru), Fundaţia Regională de Cercetare Biomedicală (Italia), Fundaţia Elenă pentru Politică Europeană şi Străină (Grecia), Universitatea Hassan II din Casablanca (Maroc), Universitatea din Belgrad (Serbia), Reţeaua Mediteraneană a Şcolilor de Ingineri (Franţa), Notus: Cercetare Socială Aplicată (Spania), Fundaţia Giacomo Brodolini (Italia).

Obiectivele proiectului:

- să contribuie la promovarea egalității de gen în cercetare și dezvoltare prin susținerea unei politici reflexive privind egalitatea de gen în cadrul a șapte instituții inovatoare în domeniul egalității de gen din bazinul mediteranean;

- să inițieze un discurs național privind egalitatea de gen în cercetare și dezvoltare;

- să contribuie la discursul internațional prin furnizarea de instrumente și analize comparative.

Rezultate așteptate: Proiectul va iniția schimbarea instituțională în cadrul a șapte instituții inovatoare în egalitatea de gen din bazinul mediteranean, incluzând organizații de cercetare, organizații de finanțare a cercetării și o rețea de universități. Abordarea TARGET depășește adoptarea formală a unei politici privind egalitatea de gen, focalizându-se pe un proces iterativ și reflexiv către asigurarea egalităţii la nivel instituțional şi consolidarea unei comunități de practică pentru susţinerea egalităţii de gen în cadrul instituției.

Site proiect: http://www.gendertarget.eu

Acest proiect a primit finanțare din Programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene, prin acordul de finanțare nr. 741672.ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE