Rezultate

Raport_Consiliu_cbaae7.pdf

 

Notă explicativă:

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș a solicitat retragerea de pe site-ul ARACIS a documentelor suport ale Raportului de Evaluare Externă instituțională, înregistrat cu nr. 3766 din 31.05.2012, din motivul că s-ar încălca Contractul de prestări servicii nr. 5648/2011 și că publicarea acestor documente ar încălca confidențialitatea procesului de evaluare iar „aducerea lor la cunoștință publică a produs și produce prejudicii grave de imagine Universității„Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș”.

Consiliului ARACIS a decis să dea curs solicitării Universității, pentru a evita o polemică non necesară și contraproductivă deși Standardele și Liniile Directoare Europene pentru Asigurarea Calității în Spațiul European al Învățământului Superior (Standardele 2.5 și 3.7 din ESG) specifică faptul că toate rapoartele de evaluare, precum și celelalte documente care stau la baza acestor rapoarte trebuie să fie accesibile publicului.ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE