15.12.2016 16:24

Hotărâri 15.12.2016

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 15.12.2016, au fost analizate și validate 26 programe de studii universitare, dintre care 20 programe de studii universitare de licență și șase programe de studii universitare de masterat, conform documentului atașat.

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C6: Științe economice 1

C8: Arte, arhitectură, urbanism, educație fizică și sport

C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară

C12: Științe medicale
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE