25.11.2016 10:43

Hotărâri 24.11.2016

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 24.11.2016, au fost analizate și validate 84 programe de studii universitare, dintre care 77 programe de studii universitare de licență, șapte programe de studii universitare de masterat și o contestație, conform documentului atașat.

C1: Științe exacte și științe ale naturii

C2: Științe umaniste și teologie

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C7: Științe economice 2

C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară

C10: Științe inginerești I

C11: Științe inginerești II

C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE