26.01.2017 14:28

Hotărâri 26.01.2017

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 26.01.2017, au fost analizate și validate 12 programe de studii universitare de licență, conform documentului atașat.

C2: Științe umaniste și teologie

C10: Științe inginerești I

C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE