28.10.2016 09:43

Hotărâri 27.10.2016

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 27.10.2016, au fost analizate și validate 20 programe de studii universitare, dintre care 18 programe de studii universitare de licență și două programe de studii universitare de masterat, conform documentului atașat.

C1: Științe exacte și științe ale naturii

C2: Științe umaniste și teologie

C6: Științe economice 1
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE