29.07.2016 09:14

Hotărâri 28.07.2016

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 28.07.2016, au fost analizate și validate 30 programe de studii universitare, dintre care 16 programe de studii universitare de licență, 14 programe de studii universitare de masterat si două evaluări externe a calității la nivel instituțional, conform documentului atașat.

C2: Științe umaniste și teologie

C6: Științe economice 1

C7: Științe economice 2

C10: Științe inginerești I

C11: Științe inginerești II
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE