30.09.2016 12:35

Hotărâri 29.09.2016

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 29.09.2016, au fost analizate și validate 34 programe de studii universitare, dintre care 6 programe de studii universitare de licență, 27 programe de studii universitare de masterat, un program DPPD, patru contestații și trei evaluări externe a calității la nivel instituțional, conform documentului atașat.

C1: Științe exacte și științe ale naturii

C2: Științe umaniste și teologie

C3: Științe juridice

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C6: Științe economice 1

C7: Științe economice 2

C8: Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și Sport

C10: Științe inginerești I

C11: Științe inginerești II

Contestații
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE