01.09.2016 09:42

Hotărâri 31.08.2016

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 31.08.2016, au fost analizate și validate două programe de studii universitare, dintre care un program de studii universitare de licență și un program de studii universitare de masterat, precum și o evaluare externă a calității la nivel instituțional, conform documentului atașat.

C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE