22.02.2018 15:47

Hotărâri 22.02.2018

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 22.02.2018, au fost analizate și validate 11 programe de studii universitare, dintre care 10 programe de studii universitare de licență și un program de studii universitare de masterat, conform documentului atașat.

Rapoartele validate în cadrul ședinței Consiliului din data de 22.02.2018 vor fi înaintate Ministerului Educației Naționale, numai după prezentarea de către universitate a validării calificării și/sau a înscrierii programului în RNCIS.

C2: Științe umaniste și teologie

C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE