25.01.2018 15:34

Hotărâri 25.01.2018

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 25.01.2018, au fost analizate și validate 26 programe de studii universitare, dintre care 21 programe de studii universitare de licență, patru programe de studii universitare de masterat, un DPPD și o evaluare institutională, conform documentului atașat.

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C10: Științe inginerești 1

C11: Științe inginerești 2

C12: Științe medicale

C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE