28.07.2017 09:30

Hotărâri 27.07.2017

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 28.07.2017, au fost analizate și validate 18 programe de studii universitare, dintre care opt programe de studii universitare de licență, 10 programe de studii universitare de masterat, cinci contestații și două evaluări institutionale, conform documentului atașat.

C2: Științe umaniste și teologie

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C6: Științe economice 1

C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară

C11: Științe inginerești 2

C12: Științe medicale

Contestații
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE