27.11.2017 15:43

Hotărâri 27.11.2017

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 27.11.2017, au fost analizate și validate 48 programe de studii universitare, dintre care 39 programe de studii universitare de licență, opt programe de studii universitare de masterat și un program de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, conform documentului atașat.

C2: Științe umaniste și teologie

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C6: Științe economice 1

C10: Științe inginerești 1

C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE