28.09.2017 12:24

Hotărâri 28.09.2017

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 28.09.2017, a fost analizateă și validată o evaluare institutională, conform documentului atașat.
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE