29.03.2018 15:44

Hotărâri 29.03.2018

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 29.03.2018, au fost analizate și validate 47 programe de studii universitare, dintre care 38 programe de studii universitare de licență, șase programe de studii universitare de masterat, un DPPD, un program pregătitor de limba română, două contestații și două evaluării institutionale, conform documentului atașat.

C2: Științe umaniste și teologie

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C6: Științe economice 1

C7: Științe economice 2

C8: Arte, arhitectură, urbanism, educație fizică și sport

C10: Științe inginerești 1

C11: Științe inginerești 2

Contestație
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE