30.05.2017 15:23

Hotărâri 30.05.2017

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 30.05.2017, au fost analizate și validate 115 programe de studii universitare, dintre care 84 programe de studii universitare de licență, 29 programe de studii universitare de masterat, două programe DPPD și două evaluări externe a calității la nivel instituțional, conform documentului atașat.

C1: Științe exacte și științe ale naturii

C2: Științe umaniste și teologie

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C6: Științe economice 1

C8: Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și Sport

C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară

C10: Științe inginerești 1

C11: Științe inginerești 2

C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE