01.07.2016 09:30

Hotărâri 30.06.2016

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 30.06.2016, au fost analizate și validate 100 programe de studii universitare, dintre care 72 programe de studii universitare de licență, 28 programe de studii universitare de masterat, două contestații și o evaluare externă a calității la nivel instituțional, conform documentului atașat.

C3: Științe juridice

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C6: Științe economice 1

C7: Științe economice 2

C8: Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și Sport

C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară

C10: Științe inginerești I

C11: Științe inginerești II

C12: Științe medicale

Contestații
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE