21.04.2016 13:03

Hotărâri 21.04.2016

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 21.04.2016, au fost analizate și validate 18 programe de studii universitare, dintre care 16 programe de studii universitare de licență, două programe de studii universitare de masterat și o evaluare externă a calității la nivel instituțional, conform documentului atașat.

C8: Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și Sport

C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară

C10: Științe inginerești I

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE