24.09.2015 13:36

Hotărâri 24.09.2015

 

În şedinţa Consiliului ARACIS din 24 septembrie 2015 au fost analizate şi validate 10 programe de studii universitare, dintre care șase programe de studii universitare de licență, patru programe de studii universitare de masterat, cinci contestații și două evaluări externe a calității la nivel instituțional, conform documentului ataşat.

C6: Științe economice 1

C10: Științe inginerești I

C11: Științe inginerești II

Contestații
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE