25.02.2016 15:04

Hotărâri 25.02.2016

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 25.02.2016, au fost analizate și validate 21 programe de studii universitare, dintre care 16 programe de studii universitare de licență, patru programe de studii universitare de masterat, un program DPPD și trei evaluări externe a calității la nivel instituțional, conform documentului atașat.

C3: Științe juridice

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE