26.05.2016 14:16

Hotărâri 26.05.2016

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 26.05.2016, au fost analizate și validate 42 programe de studii universitare, dintre care 29 programe de studii universitare de licență, 13 programe de studii universitare de masterat și o evaluare externă a calității la nivel instituțional, conform documentului atașat.

C1: Științe exacte și științe ale naturii

C2: Științe umaniste și teologie

C6: Științe economice 1

C7: Științe economice 2

C11: Științe inginerești II

C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE