26.11.2015 15:04

Hotărâri 26.11.2015

 

În şedinţa Consiliului ARACIS din 26 noiembrie 2015 au fost analizate şi validate 46 programe de studii universitare, dintre care 40 programe de studii universitare de licență, cinci programe de studii universitare de masterat, un program DSPP și o evaluare instituțională, conform documentului ataşat.

C2: Științe umaniste și teologie

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C8: Arte, arhitectură, urbanism, educație fizică și sport

C10: Științe inginerești I

C11: Științe inginerești II

C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE