17.12.2015 14:52

Hotărâri 17.12.2015

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 17.12.2015, au fost analizate și validate 25  programe de studii universitare, dintre care 20 programe de studii universitare de licență, 5 programe de studii universitare de masterat și două evaluări externe a calității la nivel instituțional, conform documentului atașat.

C1: Științe exacte și științe ale naturii

C2: Științe umaniste și teologie

C6: Științe economice 1

C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară

C10: Științe inginerești I
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE