27.01.2016 10:38

Hotărâri 28.01.2016

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 28.01.2016, au fost analizate și validate nouă programe de studii universitare, dintre care opt programe de studii universitare de licență, un program de studii universitare de masterat și o evaluare externă a calității la nivel instituțional, conform documentului atașat.

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C11: Științe inginerești II
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE