29.10.2015 15:48

Hotărâri 29.10.2015

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 29.10.2015 au fost analizate și validate 64 de programe de studii universitare, dintre care 55 programe de studii universitare de licență, 9 programe de studii universitare de masterat, o contestație și două evaluări instituționale, conform documentului atașat.

C1: Științe exacte și științe ale naturii

C2: Științe umaniste și teologie

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C6: Științe economice 1

C7: Științe economice 2

C10: Științe inginerești I

C11: Științe inginerești II

C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă

Contestație
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE