31.03.2016 14:14

Hotărâri 31.03.2016

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 31.03.2016, au fost analizate și validate 37 programe de studii universitare, dintre care 26 programe de studii universitare de licență, opt programe de studii universitare de masterat, trei programe DPPD și două evaluări externe a calității la nivel instituțional, conform documentului atașat.

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C6: Științe economice 1

C8: Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și Sport

C10: Științe inginerești I

C11: Științe inginerești II

C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE