24.07.2015 10:28

Hotărâri 23.07.2015

 

În şedinţa Consiliului ARACIS din 23 iulie 2015 au fost analizate şi validate 61 de programe de studii universitare, dintre care 27 programe de studii universitare de licență, 32 programe de studii universitare de masterat, două programe DPPD, o contestație, o acreditare instituțională și zece evaluări externe a calității la nivel instituțional, conform documentului ataşat.

C1: Științe exacte și științe ale naturii (reanaliză)

C2: Științe umaniste și teologie

C3: Științe juridice

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C6: Științe economice 1

C7: Științe economice 2

C8: Arte, arhitectură, urbanism, educație fizică și sport

C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară

C10: Științe inginerești I

C11: Științe inginerești II

C12: Științe medicale
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE