24.08.2015 14:00

Hotărâri 24.08.2015

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 24.08.2015, a fost analizate și validate un program de studii universitare de licență și patru evaluări externe a calității la nivel instituțional, conform documentului atașat.

C12: Științe medicale
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE