27.05.2015 15:33

Hotărâri 27.05.2015

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 27.05.2015, au fost analizate și validate 74  programe de studii universitare, dintre care 45 programe de studii universitare de licență, 29 programe de studii universitare de masterat și două evaluări externe a calității la nivel instituțional, conform documentului atașat.

C1: Științe exacte și științe ale naturii

C2: Științe umaniste și teologie

C7: Științe economice 2

C8: Arte, arhitectură, urbanism, educație fizică și sport

C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară

C10: Științe inginerești I

C11: Științe inginerești II

C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE