30.04.2015 16:25

Hotărâri 30.04.2015

 

În şedinţa Consiliului ARACIS din 30 aprilie 2015 au fost analizate şi validate 54 programe de studii universitare, dintre care 39 programe de studii universitare de licență, 14 programe de studii universitare de masterat, un program DPPD, două contestații și șapte evaluări instituționale, conform documentului ataşat.

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C6: Științe economice 1

C7: Științe economice 2

C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară

C10: Științe inginerești I

C11: Științe inginerești II

C12: Științe medicale
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE