15.02.2013 14:21

Arhivă 2012

 

În ședința din 31.05.2012 Consiliului ARACIS a decis publicarea tuturor rapoartelor de evaluare pe site-ul agenției. Lista tuturor hotărârilor Consiliului ARACIS cu privire la avizele acordate în urma evaluării programelor de studii universitare poate fi găsită aici: Arhivă 2012.

Şedinţa Consiliului ARACIS din 31.05.2012

C1: Științe exacte și științe ale naturii

C2: Științe umaniste și teologie

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C6: Științe economice I

C7: Științe economice II

C8: Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și Sport

C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară

C10: Științe inginerești I

C11: Științe inginerești II

C12: Științe medicale

C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă

Contestații

 

Şedinţa Consiliului ARACIS din 28.06.2012

C2: Științe umaniste și teologie

C3: Științe juridice

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C6: Științe economice I

C7: Științe economice II

C8: Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și Sport

C10: Științe inginerești I

C11: Științe inginerești II

C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă

Contestație

 

Şedinţa Consiliului ARACIS din 26.07.2012

C1: Științe exacte și științe ale naturii

C2: Științe umaniste și teologie

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C6: Științe economice I

C7: Științe economice II

C8: Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și Sport

C10: Științe inginerești I

C12: Ştiinţe medicale

C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă

Contestații

 

Şedinţa Consiliului ARACIS din 30.08.2012

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C10: Științe inginerești I

Contestație

 

Şedinţa Consiliului ARACIS din 20.09.2012

C3: Științe juridice

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C6: Științe economice I

C12: Științe medicale

Contestații

 

Şedinţa Consiliului ARACIS din 11.10.2012

C3: Științe umaniste și teologie

C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă

 

Şedinţa Consiliului ARACIS din 29.11.2012

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C10: Științe inginerești I

C11: Științe inginerești II

 

Şedinţa Consiliului ARACIS din 20.12.2012

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C10: Științe inginerești I
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE