17.02.2014 13:46

Arhiva 2013

 

În ședința din 31.05.2012 Consiliului ARACIS a decis publicarea tuturor rapoartelor de evaluare pe site-ul agenției. Lista tuturor hotărârilor Consiliului ARACIS cu privire la avizele acordate în urma evaluării programelor de studii universitare poate fi găsită aici: Arhivă 2013.

Şedinţa Consiliului ARACIS din 28.02.2013

C2: Științe umaniste și teologie

C6: Științe economice I

C7: Științe economice II

C10: Științe inginerești I

Şedinţa Consiliului ARACIS din 28.03.2013

C1: Științe exacte și științe ale naturii

C2: Științe umaniste și teologie

C3: Științe juridice

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C6: Științe economice I

C7: Științe economice II

C8: Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și Sport

C11: Științe inginerești II

Şedinţa Consiliului ARACIS din 24.04.2013

C1: Științe exacte și științe ale naturii

C2: Științe umaniste și teologie

C3: Științe juridice

C5: Științe administrative, ale educaţiei şi psihologie

C6: Științe economice I

C7: Științe economice II

C9: Ştiinţe agricole, silvice şi medicină veterinară

C10: Științe inginerești I

C13: Învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă

Şedinţa Consiliului ARACIS din 29-30.05.2013

C1: Științe exacte și științe ale naturii

C2: Științe umaniste și teologie

C3: Științe juridice

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C5: Științe administrative, ale educaţiei şi psihologie

C6: Științe economice I

C7: Științe economice II

C8: Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și Sport

C9: Ştiinţe agricole, silvice şi medicină veterinară

C10: Științe inginerești I

C11: Științe inginerești II

C12: Științe medicale

C13: Învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă

Şedinţa Consiliului ARACIS din 26-27.06.2013

C1: Științe exacte și științe ale naturii

C2: Științe umaniste și teologie - partea I şi partea a II-a

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C5: Științe administrative, ale educaţiei şi psihologie

C6: Științe economice I - partea I şi partea a II-a

C7: Științe economice II

C8: Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și Sport

C9: Ştiinţe agricole, silvice şi medicină veterinară

C10: Științe inginerești I

C11: Științe inginerești II

C12: Științe medicale

C13: Învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă

Dosare reanalizate

Contestaţie

Şedinţa Consiliului ARACIS din 24-25.07.2013

C1: Științe exacte și științe ale naturii

C2: Științe umaniste și teologie

C3: Științe juridice

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C5: Științe administrative, ale educaţiei şi psihologie

C6: Științe economice I

C7: Științe economice II

C9: Ştiinţe agricole, silvice şi medicină veterinară

C10: Științe inginerești I

C11: Științe inginerești II

Contestaţii

Şedinţa Consiliului ARACIS din 29.08.2013

C5: Științe administrative, ale educaţiei şi psihologie

C8: Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și Sport

Şedinţa Consiliului ARACIS din 26.09.2013

C1: Științe exacte și științe ale naturii

C2: Științe umaniste și teologie

C3: Științe juridice

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C6: Științe economice I

C7: Științe economice II

C10: Științe inginerești I

C11: Științe inginerești II

C12: Ştiinţe Medicale

C13: Comisia pentru învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă

Contestaţii

Şedinţa Consiliului ARACIS din 31.10.2013

C2: Științe umaniste și teologie

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C5: Ştiinţe administrative, ale educaţiei şi psihologie

C7: Științe economice II

C8: Arte, arhitectură, urbanism şi educaţie fizică

C9: Ştiinţe agrigole, silvice şi medicină veterinară

C10: Științe inginerești I

C11: Științe inginerești II

C13: Comisia pentru învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă

Contestaţie

Şedinţa Consiliului ARACIS din 28.11.2013

C1: Ştiinţe exacte

C2: Științe umaniste și teologie

C3: Ştiinţe juridice

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C5: Ştiinţe administrative, ale educaţiei şi psihologie

C6: Științe economice I

C7: Științe economice II

C8: Arte, arhitectură, urbanism şi educaţie fizică

C11: Științe inginerești II

C12: Ştiinţe medicale

C13: Comisia pentru învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă

Şedinţa Consiliului ARACIS din 19.12.2013

C3: Ştiinţe juridice

C5: Ştiinţe administrative, ale educaţiei şi psihologie

C10: Științe inginerești I

C12: Ştiinţe medicale

C13: Comisia pentru învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE