15.03.2017 12:18

Hotărâri 15.03.2017

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 15.03.2017, au fost analizate și validate șase programe de studii universitare, dintre care trei programe de studii universitare de licență, un program de studii universitare de masterat, două programe DPPD, două contestații și o evaluare externă a calității la nivel instituțional, conform documentului atașat.

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

Contestații

Monitorizare
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE