16.02.2017 14:04

Hotărâri 16.02.2017

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 16.02.2017, au fost analizate și validate 20 programe de studii universitare, dintre care 12 programe de studii universitare de licență, opt programe de studii universitare de masterat și două contestații, conform documentului atașat.

C6: Științe economice 1

C7: Științe economice 2

C11: Științe inginerești 2

C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă

Contestații
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE