20.12.2018 15:08

Hotărâri 20.12.2018

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 20.12.2018, au fost analizate și validate 26 programe de studii universitare, dintre care 20 programe de studii universitare de licență, cinci programe de studii universitare de masterat, un program pregătitor de limba română, 10 domenii de masterat și o contestație la nivel instituțional, conform documentului atașat.

C2: Științe umaniste și teologie

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C6: Științe economice 1

C8: Arte, arhitectură, urbanism, educație fizică și sport

C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară

C10: Științe inginerești 1

C11: Științe inginerești 2
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE