22.03.2019 08:32

Hotărâri 21.03.2019

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 21.03.2019, au fost analizate și validate 21 programe de studii universitare, dintre care 17 programe de studii universitare de licență, patru programe de studii universitare de masterat, 52 domenii de studii universitare de masterat și trei evaluări instituționale, conform documentului atașat.

C1: Științe exacte și științe ale naturii

C2: Științe umaniste și teologie

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C6: Științe economice 1

C7: Științe economice 2

C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară

C10: Științe inginerești 1

C11: Științe inginerești 2
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE