22.04.2019 15:34

Hotărâri 22.04.2019

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 22.04.2019, au fost analizate și validate 37 programe de studii universitare, dintre care 35 programe de studii universitare de licență, două programe de studii universitare de masterat, 38 domenii de studii universitare de masterat și un DPPD conform documentului atașat.

C2: Științe umaniste și teologie

C5: Științe administrative, ale educaței și psihologie

C6: Științe economice 1

C7: Științe economice 2

C8: Arte, arhitectură, urbanism, educație fizică și sport

C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară

C10: Științe inginerești 1

C11: Științe inginerești 2

C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE