27.04.2017 15:18

Hotărâri 27.04.2017

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 27.04.2017, au fost analizate și validate 70 programe de studii universitare, dintre care 74 programe de studii universitare de licență, 25 programe de studii universitare de masterat, un program DPPD și o evaluare externă a calității la nivel instituțional, conform documentului atașat.

C2: Științe umaniste și teologie

C3: Științe juridice

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C6: Științe economice 1

C7: Științe economice 2

C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară

C10: Științe inginerești 1

C12: Științe medicale
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE