28.02.2019 15:45

Hotărâri 28.02.2019

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 28.02.2019, au fost analizate și validate 26 programe de studii universitare, dintre care 26 programe de studii universitare de licență, un program de studii universitare de masterat, 17 domenii de studii universitare de masterat, două DPPD-uri și o evaluare instituțională, conform documentului atașat.

C2: Științe umaniste și teologie

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C5: Științe administrative, ale educaței și psihologie

C7: Științe economice 2

C10: Științe inginerești 1

C11: Științe inginerești 2

C12: Științe medicale

C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE