26.07.2018 15:36

Hotărâri 26.07.2018

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 26.07.2018, au fost analizate și validate 27 programe de studii universitare, dintre care șapte programe de studii universitare de licență, 14 programe de studii universitare de masterat, 6 programe pregătitoare de limba română și o contestație, conform documentului atașat.

C2: Științe umaniste și teologie

C3: Științe juridice

C8: Arte, arhitectură, urbanism, educație fizică și sport

C10: Științe inginerești 1

C11: Științe inginerești 2

C12: Științe medicale

Contestație
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE