27.04.2018 10:19

Hotărâri 26.04.2018

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 26.04.2018, au fost analizate și validate 34 programe de studii universitare, dintre care 23 programe de studii universitare de licență, șase programe de studii universitare de masterat, trei DPPD-uri, două programe pregătitoare de limba română și o evaluare instituțională, conform documentului atașat.

C1: Științe exacte și științe ale naturii

C2: Științe umaniste și teologie

C3: Științe juridice

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C7: Științe economice 2

C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară

C10: Științe inginerești 1
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE